NAS server na Raspberry Pi - konfigurácia a Samba - 2.časť

___

V tomto druhom článku série článkov o vytvorení NAS servra na Raspberry Pi sa pozrieme priamo na konfiguráciu Raspberry, pripravíme úložisko a nakonfigurujeme Sambu.

Po zapojení Raspberry, pripojení k disku a zapnutí nás čaká pár úvodných krokov. Pokiaľ máte disk formátovaný v NTFS (odporúčam ale ext3/4 pre väčšiu rýchlosť) nainštalujte si balík pre čítanie/zápis na NTFS. Predtým sa tiež hodí updatenuť balíky.

Príprava Raspberry Pi a diskusudo apt-get update
sudo apt-get install ntfs-3g


Najprv si vytvoríme účet, cez ktorý budeme pristupovať k dátam v NAS. Nastavíme prihlasovacie meno napríklad na naspi a zadáme heslo.

useradd naspi
passwd naspi


Následne potrebujeme vytvoriť zdieľaný priestor. Priestor bude predstavovať miesto, do ktorého budeme mountovať externý disk. Nastavíme v ňom práve pre nami vytvoreného užívateľa.

mkdir /media/NAS/
chown -R naspi naspi /media/NAS/


Následne si externý disk pripojíme. Nájdeme ho v tabuľke zariadení a ich partícií. Disk od SD karty ľahko rozpoznáte práve podľa súborového systému. U mňa je to disk /dev/sda1

sudo fdisk -l


Následne môžme disk pripojiť do nami vytvoreného adresára:

sudo mount -o /dev/sda1 media/NAS
//pre windows NTFS:
sudo mount -o auto /dev/sda1 /media/NAS


V pripojenom úložnom priestore si vytvoríme zložku, ktorú nastavíme ako zdieľanú

sudo mkdir /media/NAS/shares


Konfigurácia SambyĎalej nás čaká samotná príprava Samby. Nainštalujeme ju, zazálohujeme (pre istotu:) ) pôvodný kofiguračný súbor a otvoríme ho.

sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
sudo nano /etc/samba/smb.conf


Najprv upravíme Sambu tak, aby vyžadovala autentifikáciu užívateľov. V nano editore stlačte ctrl + W a napíšte security, aby ste sa dostali na nami hľadaný riadok. Riadok odkomentujte aby vizeral následovne

/etc/samba/smb.conf
security = user


Presunte sa na koniec súboru a vložte tam nasledujúci kód ktorý vytvorí zdieľané úložisko. Názov v hranatých zátvorkách (v našom prípade media) predstavuje názov úložiska. Podobným spôsobom si môžete vytvoriť na servry viacero úložísk.

/etc/samba/smb.conf
### Raspberry Pi NAS ###

[media] comment = Media
path = /media/NAS/shares
valid users = @naspi
force group = naspi
create mask = 0660
directory mask = 0771
read only = no


Nakoniec ostáva ešte prepojiť nami vytvoreného užívateľa so Sambou a nastavenie hesla.

smbpasswd -a naspi


Posledné úpravy


Určite je príjemnejšie dať servru názov ako vpisovať IP adresu pri každom pripojení. Názov zmeníte pridaním nasledujúcich riadkov do súboru /etc/hosts

/etc/hosts
127.0.1.1       sambanas


Taktiež vám urýchli prácu, ak pri každom reštartovaní Raspberry nebudete musieť mountovať úložisko. To sa da ľahko vyriešiť pridaním nasledujúcich riadkov do súbru /etc/fstab

/etc/fstab
/dev/sdb1 /media/NAS auto defaults,noatime 0 0


Nakoniec si určite všimnete, že prenos okolo 2-3MB/s nie je vôbec ideálny. Pre urýchlenie je vhodné pridať do konfigurácie samby nasledujúce riadky

/etc/samba/smb.conf
socket options = TCP_NODELAY SO_RCV=65535 SO_SNDBUF=65535 IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE
use sendfile = yes
write cache size = 131072


Tak a sme na konci. Váš NAS server by mal byť pripravený k použitiu. Pripojiť sa naňho z Windows môžete zadaním \SAMBANAS pokiaľ ste si tento názov pre Raspberry Pi nastavili.


Posledné príspevky

___

miniature-article

Verejná databáza emailov, tel. čísel a adries alebo CKM SYTS

Asi každý poznáme karty ISIC, ITIC či Euro26. A väčšina z nás ju aj vlastní či vlastnila, ak sme študovali na VŠ či aktuálne študujeme na SŠ/VŠ. Všetko to má pod palcom združenie CKM SYTS, ktoré vlastní licencie na vydávanie týchto preukazov. Čo ma ale zaujalo, resp. je správnejšie povedať - pohoršilo - je spôsob, akým toto združenie umožňuje každému, kto pozná Vaše meno a dátum narodenia prístup k Vašim osobným údajom. ..čítať ďalej!

miniature-article

Tvorba XML parseru - 2.časť

Tak a je tu pokračovanie článku v ktorom si ukážeme, ako vytvoriť XML parser. V minulom článku sme si ukázali, ako vytvoriť základnú triedu XML elementu. V tomto článku sa pozrieme na vyhľadávanie vo vytvorenej stromovej štruktúre a nakoniec samozrejme, ako takýto XML dokument previesť do stromovej štruktúry objektov nášho typu XMLElement. ..čítať ďalej!

miniature-article

NAS server na Raspberry Pi - konfigurácia a Samba - 2.časť

V tomto druhom článku série článkov o vytvorení NAS servra na Raspberry Pi sa pozrieme priamo na konfiguráciu Raspberry, pripravíme úložisko a nakonfigurujeme Sambu. ..čítať ďalej!

miniature-article

Tvorba XML parseru - 1.časť

V tejto sérii článkov sa pozrieme na to, ako vytvoriť triedu pre prácu s XML dokumentami. Konkrétne sa budeme zaoberať vytvorením triedy, ktorá sa bude starať o parsovanie XML dokumentu, a ktorej objekty budú reprezentovať tieto XML dáta a budú umožňovať prístup k dátam, sekvenčné prechádzanie dát či vyhľadávanie v štruktúre. ..čítať ďalej!

miniature-article

NAS server na Raspberry Pi - hardware a výroba obalu - 1.časť

Túto sériu článkov zameranú na komplenté vytvorenie NAS serveru pomocou Raspberry Pi začnem netradične výrobou obalu. Obal na Raspberry Pi je na internete často riešená téma, pričom sa dá nájsť množstvo kreatívnych riešení. My sa ale pozrieme, ako vyrobiť obal tak, aby nám nakoniec vzniklo púzdro na celý mini server, nie len obal na samotné Raspberry. Taktiež si v krátkosti povieme, čo budeme potrebovať ako základ mimo samotného Raspberry. ..čítať ďalej!

miniature-article

Ako nastaviť práva na LAMP servry s FTP prístupom

Jedným z prvých problémov pri vytváraní LAMP servra na RaspberryPi bolo vyriešenie problému práv pri prácu so súbormip omocou FTP (konkrétne vsftpd). Následne s týmito súbormi alebo v týchto zložkách pracoval Apache čím dochádzalo ku konfliktom, pokiaľ sme nenastavili práva čítať a zapisovať rovnako pre všetkých (čo ale s najväčšou pravdepodobnosťou nechceme:) ). V tomto článku vytvetlím, ako tento problém vyriešiť. ..čítať ďalej!

miniature-article

Mini obrazovka k Raspberry Pi

Nedávno som sa zamýšľal nad ďalším možným využitím Raspberry Pi a napadlo ma využitie ako monitorovacej / informačnej stanice, kde pomocou obrazovky budem môcť nonstop sledovať údaje o stave webového serveru, ktorý mi na ňom beží, návštevnosti ale i stav emailovej schránky či informácií o počasí. Pokiaľ Vás takéto či podobné využitie Vášho Raspberry zaujalo, tak v tomto článku Vám poviem, čo (a ako) si zohnať všetko potrebné a ako si Raspberry nakonfigurovať. ..čítať ďalej!

Navrch Navrch stránky